Szkolenia certyfikowane

Applying Professional Scrum™

Utrwal wiedzę poprzez praktykę

Applying Professional Scrum™ (APS) to praktyczne, oparte na ćwiczeniach szkolenie, podczas którego uczestnicy mogą zrozumieć, w jaki sposób Professional Scrum i framework Scrum poprawiają dostarczanie wartości w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Scrum wprowadza sposób pracy oparty o eksperymenty, przyrostowe dostarczanie wartości dla klienta, częste informacje zwrotne oraz silną dynamikę zespołu.

Przegląd kursu

Podczas tych dwudniowych zajęć* studenci poznają aspekty praktycznego zastosowania Professional Scrum. Doświadczają w jaki sposób nowe, zwinne metody pracy umożliwiają zespołom dostarczanie większej wartości, zadowolenia interesariuszy i lepszej współpracy. Uczestnicy warsztatów pracują razem jako zespół, rozwiązując w serii Sprintów złożone problemy. Stawiają czoła wyzwaniom, z którymi spotykają się poza zajęciami i uczą, jak używać Scruma, aby sobie z nimi poradzić. Jest to jedyny kurs w trakcie którego uczestnicy w ciągu 2 dni szkoleniowych budują realny działający Produkt a następnie go rozbudowują przy wykorzystaniu Scrum.

* Kurs offline jest zazwyczaj realizowany w ciągu dwóch kolejnych dni. Wirtualne szkolenie może zostać podzielone na większą liczbę krótszych etapów.

Cele kursu

 • Zwiększenie wiedzy na temat zwinności oraz tego, jak Scrum różni się od tradycyjnych modeli pracy opartych na planach
 • Rozwój zwinnego sposobu myślenia poprzez skupienie się na profesjonalizmie, eksperymentowaniu i wynikach
 • Poznanie (lub ponowne poznanie) podstaw Scrum i ich prawidłowego stosowania
 • Zrozumienie, jak używać Scruma i czy jest on odpowiedni dla twojego zespołu
 • Rozwój w roli członka zespołu Scrum lub osoby wspierającej świetny zespół Scrum
 • Umiejętność identyfikowania typowych pułapek i sposobów ich unikania
 • Uczestnicy zajęć wykorzystują zestaw sprawdzonych metod, które mogą pomóc w poprawie stosowanego przez nich Scruma
 • Kończą zajęcia z narzędziami, które ułatwią im zidentyfikowanie pierwszych kroków do zastosowania Professional Scruma w zespole

Kto powinien wziąć udział

Ten kurs to świetny start dla każdego, kto chce zgłębić, odświeżyć lub poszerzyć swoją wiedzę o Scrumie. Idealnie nadaje się dla:

 • Profesjonalistów, którzy już pracują w zespołach używających Scrumu, ale potrzebują przypomnienia jego zasad
 • Profesjonalistów, którzy dołączają do zespołów korzystających ze Scruma
 • Profesjonalistów, którzy na co dzień nie używają Scruma, ale chcą lepiej współpracować z zespołem, który go stosuje
 • Profesjonalistów zastanawiających się, czy Scrum będzie dobrym rozwiązaniem dla nich i ich zespołu
 • Pracowników firm, które planują wdrożyć Scrum w najbliższym czasie
 • Zespołów, które chcą razem nauczyć się stosować Scrum w swojej pracy

Kurs jest uniwersalny i będzie pasował do każdej branży lub obszaru działalności, w którym występują skomplikowane problemy do rozwiązania.

Profesjonalna certyfikacja Scrum

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kurs Applying Professional Scrum, otrzymają hasło do przystąpienia do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I). Certyfikacja PSM I wymaga minimalnego wyniku pozytywnego na poziomie 85%. Uczestnicy zajęć APS, którzy podejdą do oceny PSM I w ciągu 14 dni od otrzymania hasła i nie uzyskają wyniku co najmniej 85%, będą mogli podejść do drugiej próby bez dodatkowych kosztów.

Po zdaniu egzaminu PSM I przysługuje również zniżka 40% na podejście do egzaminu PSM - Advanced.

Zarejestruj się już dziś