Szkolenia certyfikowane

Zarządzaj i utrzymuj Backlog Produktu, aby dostarczać większą Wartość

Backlog Produktu to ciągle aktualizowana, uporządkowana lista zadań niezbędnych do ulepszenia produktu. Stanowi jedyne źródło zadań dla Zespołu Scrumowego i jest dynamicznie modyfikowany. Właściciel Produktu, rozważając różne możliwości, dodaje, usuwa, aktualizuje i priorytetyzuje elementy Backlogu.

Professional Scrum Product Backlog Management Skills™" to interaktywne szkolenie stworzone, by pomóc osobom praktykującym Scrum w rozwijaniu umiejętności zarządzania Backlogiem Produktu i efektywnej komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Przegląd kursu

W trakcie tego jednodniowego* warsztatu uczestnicy poznają techniki i metody efektywnego zarządzania Backlogiem Produktu, który jasno określa Cel Produktu i zapewnia przejrzystość tego, co jest najważniejsze dla Zespołu Scrum, aby jego praca zaspokoiła potrzeby interesariuszy i klientów. Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie ulepszania Backlogu, na przykład poprzez rozkładanie i dzielenie zadań na mniejsze części, a także dowiedzą się, jak uproszczenie może rozwiązać problemy związane z przekomplikowanymi i obszernymi Backlogami Produktu.

Uczestnicy kursu nauczą się łączyć Cele Produktu z wykonywaną pracą, aby zapewnić dostarczenie wartości, a także rozumieć i zarządzać relacjami z zaangażowanymi interesariuszami.

* Kurs offline jest zazwyczaj realizowany w ciągu jednego dnia. Wirtualne szkolenie może zostać podzielone na większą liczbę krótszych etapów.


Cele kursu

  • Stosowanie praktycznych technik w celu tworzenia, udoskonalania i porządkowania Backlogu Produktu
  • Identyfikacja i skuteczna komunikacja z interesariuszami
  • Rejestrowanie potrzeb interesariuszy w Backlogu Produktu
  • Poszukiwanie lepszych rozwiązań, aby Backlog Produktu był bardziej przejrzysty
  • Wykorzystanie empiryzmu jako przewagi konkurencyjnej

Kto powinien wziąć udział w zajęciach?

Ten kurs jest odpowiedni dla osób, które obecnie pracują jako Product Owner i szukają praktycznych sposobów zarządzania Backlogiem Produktu oraz oczekiwaniami Interesariuszy. Szkolenie jest też skierowane do osób zajmujących się różnymi funkcjami w obszarze zwinnego rozwoju i zarządzania produktem. Szkolenie z zarządzania Backlogiem Produktu jest skierowane do:

  • Osób zainteresowanych poznaniem kluczowych zadań Product Ownera.
  • Doświadczonych Product Ownerów, którzy chcą głębiej zrozumieć potrzeby swoich klientów i oczekiwania Interesariuszy
  • Scrum Masterów, którzy aspirują do roli efektywnych mentorów dla Product Ownerów i szukają w tym zakresie inspiracji i wiedzy
  • Menedżerów produktu i Analityków Biznesowych dążących do udoskonalenia technik zarządzania Backlogiem Produktu
  • Profesjonalistów zaangażowanych w rozwijanie, definiowanie lub komunikowanie zawartości Backlogu Produktu

Profesjonalna certyfikacja Scrum

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kurs Professional Scrum Product Backlog Management Skills, otrzymają hasło do egzaminu Professional Scrum Product Backlog Management Skills. Uczestnicy kursu PSPBM Skills, którzy podejdą do egzaminu PSPBM Skills w ciągu 14 dni od zakończenia kursu i nie uzyskają co najmniej 85% punktów, będą mogli podejść do drugiej próby bez dodatkowych kosztów.

 

 

 

Zarejestruj się już dziś