Konsultacje

Osiągnięcie zwinności to coś więcej niż wdrożenie kilku popularnych praktyk. Zwinność powinna być mierzona w rzeczywistych rezultatach, a nie wyłącznie w realizacji kolejnych zadań z listy. Obejmuje ona dynamikę i zdolność reagowania na siły rynku.

Oferuję doradztwo w różnych obszarach, w zgodzie w podejściem Agile:

Coaching:
 • Coaching indywidualny dla Scrum Masterów i Product Ownerów
 • Coaching zwinnego zarządzania dla Liderów i Managerów Projektu
 • Coaching grup podczas dedykowanych szkoleń
 • Coaching umiejętności miękkich dla wszystkich członków organizacji, oparty na podejściu NVC (Komunikacja bez przemocy) i Mindfulness
Wsparcie:
 • Wsparcie podczas transformacji organizacji na dużą skalę:
 • Analiza obecnej sytuacji w celu zrozumienia kultury, możliwości poprawy i osiągnięcia pożądanych wyników.
 • Zalecenia dotyczące krótkoterminowych zmian, które pomogą zespołowi dokonać szybkich korekt kursu i zwiększyć produktywność.
 • Zalecenia dotyczące zmian średnioterminowych, w celu zbudowania momentum i doprowadzenia zespołów do wysokiego poziomu funkcjonowania.
 • Zalecenia dotyczące długoterminowych zmian, aby zapewnić utożsamienie nowych wartości z rdzeniem organizacji.
 • Obecność i wsparcie podczas wdrażania tych zmian, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Szkolenia dla zespołów, zapewniające powszechne zrozumienie zmiany praktyk i kultury organizacji, do których dążymy.
 • Bieżący coaching w trakcie wprowadzania zmian – wsparcie zespołu w adresowaniu problemów, aż do osiągnięcia przez niego pełnej niezależności.
Rozumiem doskonale, że każda organizacja jest złożonym środowiskiem z własnymi wyzwaniami, zależnościami i wartościami klientów. Dlatego podstawą mojego podejścia są wielokrotne rozmowy z zespołami tworzącymi produkt, managementem i zarządem, jak również użytkownikami końcowymi, jeśli jest ku temu możliwość.

zaufali mi