Szkolenia certyfikowane

Professional Scrum™
Master I

Poznaj profesjonalny Scrum. Zostań lepszym Scrum Masterem

Professional Scrum Master (PSM) to interaktywny, oparty na ćwiczeniach kurs, podczas którego uczestnicy zdobywają wiedzę na temat profesjonalnego Scrumu i roli Scrum Mastera. Poprzez połączenie dyskusji i ćwiczeń, kursanci rozwijają głębokie zrozumienie podstawowych zasad Scrum i sposobu myślenia Agile, jednocześnie ucząc się praktyk stosowanych przez odnoszące sukcesy zespoły Scrum. Kurs obejmuje również bezpłatną próbę przystąpienia do uznawanego na całym świecie egzaminu certyfikacyjnego Professional Scrum Master I (PSM I).

Przegląd kursu

Podczas dwudniowych zajęć* uczestnicy zgłębiają zasady Agile i Scrum, by lepiej rozumieć, co należy robić, stosując Scrum do wspierania swoich zespołów i organizacji. Kurs, opracowany przez Scrum.org, wykorzystuje połączenie teorii przekazywanej przez prowadzącego oraz ćwiczeń, podczas których uczestnicy pracują razem w zespołach. Profesjonalni Trenerzy Scrum (Professional Scrum Trainers - PST) wnoszą do zajęć własne doświadczenia w roli Scrum Masterów. Wykorzystują zdobyte umiejętności do przekazywania materiału przy użyciu własnego, unikalnego stylu. Rezultatem jest angażujące doświadczenie edukacyjne, podczas którego uczestnicy zyskują głębokie zrozumienie teorii i zasad Scrum, odpowiedzialności Scrum Mastera oraz tego, dlaczego każdy element frameworku Scrum jest istotny. Osoby kończące kurs doceniają rolę profesjonalnego Scruma i zwinnego sposoby myślenia. Potrafią radzić sobie z powszechnymi mitami i przeszkodami na drodze do zwinności. Zdobywają wiedzę na temat wyboru i zastosowania odpowiednich praktyk i technik, które będą najbardziej korzystne dla ich Zespołów Scrum.

* Kurs offline jest zazwyczaj realizowany w ciągu dwóch kolejnych dni. Wirtualne szkolenie może zostać podzielone na większą liczbę krótszych etapów.

Cele kursu

 • Wsparcie Zespołów Scrumowych w dostarczaniu wartości dla ich organizacji
 • Zrozumienie teorii i zasad stojących za Scrumem i empiryzmem
 • Zrozumienie, w jaki sposób każda część frameworku Scrum wiąże się z jego zasadami i teorią
 • Zrozumienie idei niepewności i złożoności w dostarczaniu Produktu
 • Zrozumienie znaczenia oraz istoty wartości Scrum
 • Poznanie Definicji Ukończenia oraz tego, dlaczego ma ona kluczowe znaczenie dla przejrzystości
 • Poznanie know-how Backlogu Produktu i jego roli w zwinnym planowaniu
 • Zrozumienie znaczenia samozarządzających się zespołów, niezbędnych umiejętności interpersonalnych oraz roli Scrum Mastera
 • Wyjaśnienie roli lidera, jaką Scrum Master odgrywa w zespole
 • Poznanie umiejętności, cech i zmian w zachowaniu wymaganych do bycia Scrum Masterem

Kto powinien wziąć udział

Ten kurs jest odpowiedni dla osób z każdej branży, w której zespoły pracują nad rozwiązywaniem złożonych problemów. Z kursu Professional Scrum Master mogą skorzystać:

 • Praktycy, którzy są zainteresowani rozpoczęciem kariery jako Scrum Master
 • Scrum Masterzy, Agile/Scrum Coachowie i konsultanci chcący udoskonalić swoje umiejętności w zakresie Scrum
 • Każdy, kto jest zaangażowany w dostarczanie produktów przy użyciu Scrum

 

Profesjonalna Certyfikacja Scrum

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kurs Professional Scrum Master, otrzymają hasło umożliwiające przystąpienie do egzaminu Professional Scrum Master I (PSM I). Uzyskanie uznanego w branży certyfikatu PSM I wymaga minimalnego wyniku pozytywnego na poziomie 85%. Uczestnicy kursu PSM, którzy podejdą do oceny PSM I w ciągu 14 dni od otrzymania bezpłatnego hasła i nie uzyskają wyniku co najmniej 85%, będą mogli podejść do drugiej próby bez dodatkowych kosztów. Uczestnicy oficjalnych szkoleń Scrum.org „Professional Scrum Master” są również uprawnieni do 40% zniżki na podejście do egzaminu PSM II po zdaniu PSM I. Students of official Scrum.org Professional Scrum Master classes are also entitled to a 40% discount on the PSM II assessment once passing PSM I.

 

Zarejestruj się już dziś