Szkolenia certyfikowane

Professional Scrum™
Facilitation Skills™

Zostań lepszym Facylitatorem, aby poprawić interakcje w zespole Scrum

Professional Scrum Facilitation Skills™ to interaktywny kurs stworzony, aby wspierać praktyków Scruma w rozwijaniu podejścia facylitacyjnego, doskonaleniu umiejętności facylitacji oraz uczeniu się, kiedy i jakie techniki facylitacji są najskuteczniejsze w danych sytuacjach. Posiadanie mocnych umiejętności w zakresie facylitacji pomaga lepiej rozwiązywać problemy, prowadzić wydarzenia Scrumowe bardziej efektywnie i sprzyja lepszemu zgraniu zespołu, co z kolei przekłada się na lepsze rezultaty pracy.

Przegląd kursu

W trakcie tego jednodniowego* kursu skierowanego na rozwijanie umiejętności, uczestnicy dowiedzą się, jak być lepszymi facylitatorami. Pomoże to poprawić ich współpracę z ich zespołami Scrum, interesariuszami oraz klientami. Będą pracować nad przyjęciem facylitacji jako sposobu myślenia oraz integracją Wartości Scrum do swojego podejścia. Zmierzą się z różnymi, typowymi sytuacjami związanymi ze Scrumem, korzystając z różnorodnych technik facylitacji.

* Kurs offline jest zazwyczaj realizowany w ciągu jednego dnia. Wirtualne szkolenie może zostać podzielone na większą liczbę krótszych etapów.

Cele kursu

  • Rozwijanie umiejętności i nastawienia facylitacyjnego
  • Poznanie technik używanych przez doświadczonych facylitatorów, szczególnie gdy interakcje stają się wyzwaniem
  • Zrozumienie, w jaki sposób zasady facylitacji oraz Wartości Scrum wpływają na budowanie zdrowej współpracy w zespołach Scrum
  • Analiza sposobów, w jakie facylitacja może pomóc w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, z którymi boryka się większość zespołów Scrum
  • Wykorzystywanie umiejętności i technik facylitacji do usprawniania wydarzeń Scrumowych i innych form interakcji
  • Nauka promowania różnorodności perspektyw i jednoczesnego zbliżania zespołu do wspólnego podejmowania decyzji
  • Poznawanie elementów dynamiki grupowej i ich wpływu na proces decyzyjny
  • Zakończenie kursu z zestawem technik facylitacji i wiedzą o tym, jak je stosować w różnych kontekstach

Kto powinien wziąć udział

Ten kurs jest doskonały dla Scrum Masterów, Agile Coachów, Konsultantów i wszystkich członków zespołów Scrum, którzy chcą nauczyć się wykorzystywania facylitacji do poprawy efektywności swojego zespołu. Kurs ten nie jest jednak przeznaczony dla osób, które mają małą wiedzę lub doświadczenie w zakresie Scrum.

Profesjonalna certyfikacja Scrum

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kurs Professional Scrum Facilitation Skills, otrzymają hasło do egzaminu Professional Scrum Facilitation Skills. Uczestnicy zajęć PSF Skills, którzy nie uzyskają co najmniej 85% punktów wymaganych do zdania egzaminu, będą mogli podejść do niego bezpłatnie po raz drugi w ciągu 14 dni od zakończenia zajęć.

Zarejestruj się już dziś