Szkolenia certyfikowane

Naucz się profesjonalnego zarządzania Produktem

Professional Scrum Product Owner™ (PSPO) to praktyczny, oparty na ćwiczeniach kurs, podczas którego uczestnicy zgłębiają tajniki Professional Scrum i rozwijają zrozumienie kluczowej roli, jaką Product Owner odgrywa w zespole Scrum. W trakcie zajęć uczestnicy poznają szereg praktyk związanych z odpowiedzialnością Właściciela Produktu, które mogą wykorzystać po opuszczeniu zajęć. Otrzymują również wprowadzenie do Zwinnego Zarządzania Produktem.

Kurs obejmuje też bezpłatną próbę przystąpienia do uznawanego na całym świecie egzaminu certyfikacyjnego Professional Scrum Product Owner I (PSPO I).


Przegląd kursu

Istnieje wiele mitów i błędnych przekonań na temat roli Właściciela Produktu. Zadania Product Ownera wykraczają jednak daleko poza zarządzanie Backlogiem Produktu i pisanie Historyjek Użytkownika. Właściciel Produktu odgrywa kluczową rolę w łączeniu strategii biznesowej i realizacji produktu, aby pomóc Zespołowi Scrumowemu w tworzeniu wartościowych produktów.

Podczas dwudniowych zajęć* uczestnicy rozwiną i ugruntują swoją wiedzę na temat frameworku Scrum i odpowiedzialności Właściciela Produktu poprzez instrukcje i ćwiczenia zespołowe. Poznają techniki pomagające przezwyciężyć wyzwania w codziennej pracy. Nauczą się lepszych sposobów pracy z organizacją, interesariuszami, klientami i zespołem, w celu zwiększenia wartości dostarczanego produktu.

Sprawdź różnorodne tematy, które są poruszane na tym i innych kursach.

* Kurs offline jest zazwyczaj realizowany w ciągu dwóch kolejnych dni. Wirtualne szkolenie może zostać podzielone na większą liczbę krótszych etapów.


Cele kursu

 • Podnoszenie elastyczności biznesu przez skuteczne pełnienie funkcji Właściciela Produktu
 • Dostrzeżenie przewagi podejścia skoncentrowanego na Produkcie nad skupieniem się wyłącznie na projektach
 • Nauka łączenia strategii biznesowej z wdrożeniem Produktu przy pomocy Scruma
 • Zrozumienie roli Właściciela Produktu jako osoby zarządzającej Produktem w podejściu zwinnym
 • Zapoznanie się z zasadami Scruma i empiryzmu
 • Zrozumienie zakresu obowiązków Właściciela Produktu w zespole pracującym frameworkiem Scrum
 • Nauka dostosowywania zespołu do strategii biznesowej, wizji produktu, Celu Produktu oraz Celu Sprintu
 • Poznawanie efektywnych metod komunikowania strategii biznesowej, wizji produktu i Celu Produktu
 • Odkrywanie technik zarządzania Backlogiem Produktu, planowania wydań i prognozowania
 • Identyfikacja wskaźników do monitorowania wartości i skutecznego dostarczania produktu
 • Poznanie technik interakcji z interesariuszami, klientami i członkami Zespołu Scrumowego

Kto powinien wziąć udział w zajęciach?

Ten kurs jest skierowany do uczestników z różnych branż, w których zespoły zajmują się rozwiązywaniem skomplikowanych wyzwań. Szkolenie "Professional Scrum Product Owner" jest dedykowane:

 • Osobom zainteresowanym rozpoczęciem pracy na stanowisku Właściciela Produktu
 • Właścicielom Produktu, którzy mają już doświadczenie i chcą pogłębić swoją wiedzę lub skorygować błędne przekonania o Scrumie i roli Właściciela Produktu
 • Scrum Masterom, którzy chcą efektywniej wspierać Właścicieli Produktu – tutaj również znajdą wartościowe wskazówki

Kurs zawiera wprowadzenie do frameworku Scrum, ale koncentruje się głównie na perspektywie Właściciela Produktu. Dlatego najlepiej, aby uczestnicy mieli podstawową wiedzę o Scrumie, potwierdzoną ukończeniem testu Scrum Open.


Profesjonalna certyfikacja Scrum

Wszyscy uczestnicy kończący kurs Professional Scrum Product Owner otrzymują hasło do przystąpienia do oceny Professional Scrum Product Owner I (PSPO I). Uznawany w branży certyfikat PSPO I wymaga minimalnego wyniku pozytywnego na poziomie 85%. Uczestnicy oficjalnych zajęć Scrum.org, którzy podejdą do oceny PSPO I w ciągu 14 dni od otrzymania bezpłatnego hasła i nie uzyskają wyniku co najmniej 85%, mogą bez dodatkowych kosztów podejść do kolejnej próby.

Uczestnicy oficjalnych zajęć Scrum.org Professional Scrum Product Owner są również uprawnieni do 40% zniżki na egzamin PSPO II po zaliczeniu PSPO I.

 

 

 

Zarejestruj się już dziś