Szkolenia certyfikowane

Scaled Professional
Scrum™

Wykorzystanie Nexusa do skalowania Scruma w więcej niż jednym zespole

Nawet kiedy zespół odniesie sukces po wdrożeniu Scruma, wyzwaniem pozostaje dla niego ilość pracy, którą jest w stanie wykonać i wartość, jaką może wytworzyć. Aby o to zadbać, niezbędne jest skalowanie do grupy Zespołów Scrum pracujących wspólnie nad tym samym Produktem. Wiąże się to często z wyzwaniami na polu zależności między zespołami, samozarządzania, przejrzystości i odpowiedzialności.

Podczas wprowadzania skalowania za pomocą ciężkich metodologii, zespoły często stwierdzają, że spowalnia ono ich pracę i odwraca uwagę od istoty i benefitów Scrumu. Ponieważ Nexus rozszerza podstawowe elementy Scrumu, wzmacnia wynikające z niego korzyści.

Kurs Scaled Professional Scrum™ (SPS) with Nexus opiera się na frameworku Nexus i wprowadza do niego uzupełniające praktyki i techniki pomocne w skalowaniu zespołów. Kurs obejmuje bezpłatną próbę przystąpienia do uznawanego na całym świecie egzaminu certyfikacyjnego Scaled Professional Scrum (SPS).

Przegląd kursu

Kurs Scaled Professional Scrum (SPS) with Nexus jest opartym na aktywności warsztatem, podczas którego uczestnicy rozwijają zbiór umiejętności pomocnych przy przezwyciężeniu wyzwań przy skalowaniu Scruma. Podczas dwudniowych zajęć* studenci pracują razem w Nexusie, aby zorganizować i zasymulować skalowany projekt rozwoju produktu. Zajęcia są oparte na case study, podczas którego zostają zaprezentowane typowe wyzwania związane ze skalowaniem oraz ponad pięćdziesiąt praktyk pozwalających je przezwyciężyć. Niektóre z praktyk opierają się na aktualnej wiedzy o Scrumie i Nexusie, a niektóre są technikami uzupełniającymi, które członkowie społeczności Professional Scrum Trainer (PST) Scrum.org uznali za skuteczne, pomagając swoim klientom skalować Scruma.

Uczestnicy szkolenia zrozumieją, jak uruchomić, ustrukturyzować, zorganizować i zarządzać dużym zwinnym produktem przy użyciu Scrum. Opuszczą zajęcia z zestawem narzędzi do identyfikowania i pokonywania typowych wyzwań związanych ze skalowaniem.

* Kurs offline jest zazwyczaj realizowany w ciągu dwóch kolejnych dni. Wirtualne szkolenie może zostać podzielone na większą liczbę krótszych etapów.

Cele kursu

 • Identyfikacja typowych wyzwań związanych ze skalowaniem oraz zasad i technik ich pokonywania
 • Zrozumienie, jak znaleźć skalę, która najlepiej pasuje do Twojej organizacji i procesów (włączając w to scenariusze, w których należy dokonać redukcji skali)
 • Doświadczenie negatywnego wpływu zależności między zespołami na dostarczanie wartości na dużą skalę
 • Nauczenie się, jak identyfikować, wizualizować, minimalizować i usuwać zależności poprzez udoskonalenia między zespołami
 • Zdobycie wiedzy, w jaki sposób framework Nexus rozszerza i wzmacnia kluczowe zasady Scruma, aby umożliwić dostarczanie wartości na dużą skalę
 • Poznanie frameworka Nexus w działaniu - w tym zdarzeń, odpowiedzialności i artefaktów
 • Poznanie technik organizowania zespołów, pracy oraz prowadzenia Nexusa
 • Zrozumienie, jak dostarczać wartość w całym Nexusie zamiast optymalizować pracę poszczególnych zespołów

Kto powinien wziąć udział w zajęciach?

Ten kurs jest odpowiedni dla doświadczonych profesjonalistów Scrum, którzy chcą dowiedzieć się, w jaki sposób wiele zespołów Scrum może współpracować w celu dostarczenia jednego produktu. Jest idealny dla:

 • Scrum Masterów z dużym doświadczeniem w swojej roli, którzy chcą pomagać swoim organizacjom w skalowaniu od jednego do kilku Zespołów Scrum pracujących nad produktem
 • Członków Zespołów Scrumowych (Programistów i Właścicieli Produktu), którzy chcą zrozumieć, jak skalować się z Nexusem lub którzy dołączają do organizacji korzystającej z Nexusa
 • Agile Coachów z dużym doświadczeniem w Scrumie, którzy chcą nauczyć się korzystać z frameworka Nexus
 • Menedżerów działów, którzy chcą zrozumieć trudności, jakich doświadczają ich zespoły podczas wspólnej pracy

Ten kurs nie jest odpowiedni dla profesjonalistów z niewielką wiedzą lub niewielkim doświadczeniem w zakresie Scrum.

Profesjonalna certyfikacja Scrum

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kurs Scaled Professional Scrum, otrzymają hasło umożliwiające przystąpienie do egzaminu Scaled Professional Scrum (SPS). Uczestnicy zajęć SPS, którzy w ciągu 14 dni od otrzymania bezpłatnego hasła podejdą do oceny SPS i nie uzyskają wyniku co najmniej 85%, będą mogli podejść do egzaminu po raz drugi bez dodatkowych kosztów. Uznawany w branży certyfikat SPS wymaga minimalnego wyniku 85% i obejmuje zrozumienie frameworku Nexus, wiedzy z kursu oraz znajomości Scrumu.

Zarejestruj się już dziś