Szkolenia certyfikowane

Zastosowanie praktyk Kanban i poprawa przepływu pracy w profesjonalnym Scrumie

Professional Scrum™ with Kanban (PSK) to interaktywny, oparty na ćwiczeniach kurs, przeznaczony dla doświadczonych Scrum Masterów i innych osób praktykujących Scrum. Kurs pokazuje, jak udoskonalić proces pracy poprzez integrację rozwiązań Kanban w ramach Scrumu. Uczestnicy, dzięki teorii, analizie case studies oraz praktycznym zajęciom, uczą się, w jaki sposób zintegrowane praktyki Kanban mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania zespołów Scrumowych, usprawniając przepływ pracy.

Organizacje, które stosują DevOps oraz Ciągłą Integrację i Ciągłe Dostarczanie (CI/CD), często traktują włączenie elementów Kanbanu do swojego podejścia Scrum jako jego logiczne dopełnienie.

W ramach kursu uczestnicy otrzymują także możliwość bezpłatnego przystąpienia do uznawanego międzynarodowo egzaminu certyfikacyjnego Professional Scrum with Kanban (PSK I).

Przegląd kursu

Krąży mit, że zespoły stają przed wyborem: Scrum czy Kanban. W rzeczywistości można osiągnąć wiele korzyści, optymalizując przepływ pracy w Scrumie dzięki zastosowaniu technik Kanban. Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy odkryją zalety łączenia Scruma i Kanbana.

Dowiedzą się, jak zoptymalizować swój przepływ pracy, dodając cztery praktyki Kanban do Scruma:

 • Wizualizowanie przepływu pracy w Backlogu Sprintu na tablicy Kanban
 • Ograniczanie pracy w toku (WIP)
 • Aktywne zarządzanie elementami pracy w toku
 • Ciągła inspekcja i adaptacja sposobu, w jaki zespół wykorzystuje optymalizację przepływu pracy

Korzystając z tych praktyk, zespoły poprawiają przejrzystość, współpracę i samozarządzanie, ostatecznie ulepszając swoją zdolność do osiągania Celów Sprintu w zrównoważonym tempie. Ponadto, kurs koncentruje się na śledzeniu i zarządzaniu miarami przepływu, aby zapewnić bardziej przewidywalne wzorce dostarczania, pomagając uczestnikom pokonać powszechne wyzwania związane z osiągnięciem „Done”. Kursanci zakończą warsztaty z lepszym zrozumieniem, jak powinien wyglądać prawidłowy Kanban i w jaki sposób wdrażać w profesjonalnym środowisku Scrum.

Cele kursu

 • Zrozumienie dynamiki przepływu pracy w Kanban z punktu widzenia Zespołu Scrumowego
 • Pokazanie, jak Kanban może pomóc w usprawnieniu działania podczas Sprintu
 • Poprawa klarowności procesów przez wsparcie Zespołu Scrumowego w efektywnej wizualizacji ich aktywności
 • Zastosowanie danych do ustalenia oczekiwanego poziomu realizacji zadań przez zespół Scrum, co ma na celu zwiększenie możliwości przewidywalności
 • Wprowadzenie zasad Kanban i zarządzania przepływem do codziennych praktyk i zdarzeń Scrumowych
 • Wsparcie zespołu w radzeniu sobie z typowymi problemami przepływu pracy poprzez skuteczne zarządzanie ilością pracy w toku (WIP)

Kto powinien wziąć udział w zajęciach?

Szkolenie "Professional Scrum with Kanban" jest skierowane do osób już doświadczonych w pracy ze Scrumem, które chcą poszerzyć swoje umiejętności o metody Kanban. Idealnie, jeśli uczestnicy znają już "Przewodnik Kanban dla Zespołów Scrum" i mają za sobą wypróbowany egzamin testowy Scrum Open. To szkolenie będzie szczególnie wartościowe dla:

 • Scrum Masterów, którzy chcą dowiedzieć się, jak praca ich zespołu Scrum może zostać ulepszona poprzez zastosowanie przepływu pracy, przepływy metryk i innych praktyk Kanban
 • Doświadczonych specjalistów Scrum, którzy chcą udoskonalić swoje metody pracy i dowiedzieć się, jak techniki Kanban mogą wspierać ich zespoły w ciągłym doskonaleniu się

Profesjonalna certyfikacja Scrum

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą kurs Professional Scrum with Kanban, otrzymają hasło umożliwiające przystąpienie do egzaminu Professional Scrum with Kanban I (PSK I). Uczestnicy kursu PSK, którzy w ciągu 14 dni od otrzymania hasła przystąpią do oceny PSK i nie uzyskają wyniku co najmniej 85%, będą mogli podejść do kolejnej próby bez dodatkowych kosztów.

 

 

 

Zarejestruj się już dziś