Szkolenia certyfikowane

Professional Agile Leadership™
Evidence-Based Management™

Mierz wartość, by umożliwić doskonalenie i zwinność

Rynki i oczekiwania klientów wciąż się zmieniają, dlatego framework Evidence-Based Management™ zapewnia elastyczne narzędzie do prowadzenia zespołów w kierunku lepszych rezultatów dla klientów, wzrostu możliwości organizacji oraz poprawy wyników biznesowych. EBM koncentruje się na dostarczaniu wartości klientowi oraz ciągłym ulepszaniu poprzez świadome przeprowadzanie eksperymentów.

Przegląd kursu

Podczas jednodniowego* kursu Professional Agile Leadership™ – Evidence-Based Management (PAL-EBM) uczestnicy w praktyce uczą się, jak rozumieć i stosować EBM. Kurs koncentruje się na używaniu danych empirycznych do określania i dostosowywania strategicznych celów, promowaniu kultury samodzielności, skierowaniu na wskaźniki skoncentrowane na kliencie oraz wprowadzaniu ulepszeń w kluczowych obszarach wartości EBM.

* Kurs offline jest zazwyczaj realizowany w ciągu jednego dnia. Wirtualne szkolenie może zostać podzielone na większą liczbę krótszych etapów.

Cele kursu

  • Zrozumienie celów, metod ich osiągania oraz ich wpływu na zachowania i kulturę organizacji
  • Adoptowanie empiryzmu jako strategii przywódczej i systematyczne dążenie do realizacji celów organizacyjnych
  • Promowanie niezależności i przejrzystości przez wyznaczanie jasnych celów i budowanie zaufania
  • Wykorzystywanie EBM i jego Kluczowych Wartości w celu skupienia na poprawie wartości rynkowej i zdolności operacyjnych
  • Zrozumienie związku między pozycją lidera na rynku, ciekawością, zdolnością do adaptacji i empiryzmem

Kto powinien wziąć udział

Kurs ten jest przeznaczony dla profesjonalistów na stanowiskach kierowniczych, w tym kadry zarządzającej, menedżerów, Scrum Masterów, Product Ownerów, trenerów i konsultantów, którzy są odpowiedzialni za sukces w dostarczaniu produktów lub transformację Agile.

Profesjonalna certyfikacja Scrum

Wszyscy uczestnicy kończący kurs PAL-EBM otrzymają hasło umożliwiające podejście do egzaminu PAL-EBM. Uznawany w branży certyfikat PAL-EBM wymaga uzyskania minimalnego wyniku 85%. Uczestnicy, którzy go nie uzyskają w ciągu pierwszego podejścia w ciągu 14 dni, będą mogli bezpłatnie podejść do kolejnej próby.

Zarejestruj się już dziś